Cloud architect

NubOps utvecklar för närvarande en Software-as-a-Service (SaaS) tjänst som kan användas av IT-specialister för att få en överblick över hur ens organisation använder molntjänsterna AWS, Azure eller GCP. Utifrån den information som presenteras i tjänsten går det att fatta beslut om att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra hur organisationen arbetar med kostnadshantering, kontroll, styrning och IT-säkerhet.