Inom detta område ingår arbete med att skapa, granska eller förbättra följande:

 • Stadskarta och stadsplan
 • Business Capabilities (förmågor)
 • Styrande principer baserat på TOGAF
 • Hantering av icke-funktionella krav
 • Arkitekturbeskrivningar (SAD)
 • Ramverk för infrastrukturarkitektur

Utveckling och förvaltning:

 • Systemdesign med Visio och Excel
 • Systemdokumentation
 • Förvaltningsinstruktioner
 • Service Level Agreements
 • Planering och genomförande av tester (belastning, fault tolerance, disaster recovery)