Inom detta område ingår arbete med att skapa, granska eller förbättra följande:

 • Riktlinjer för IT-säkerhet omfattandes SaaS, PaaS, IaaS och containers
 • Specifika säkerhetskrav för tjänster i Azure, AWS och GCP
 • Gap-analys baserat på cloud security standarder
 • Azure Security Center, AWS Trusted Advisor och Google Cloud Security Command Center
 • Secure DevOps kit for Azure (AzSK)
 • Cloud Custodian

Följande cloud security standarder arbetar vi med:

 • ISO/IEC 27001, 27002, 27017 och 27018
 • CSA-CCM
 • CIS benchmarks
 • ISF security standard
 • NIST 500-299
 • Open Security Architecture
 • COBIT 5