Inom detta område ingår arbete med att skapa, granska eller förbättra följande:

 • Cloud first strategi
 • Styrande principer för molnet
 • Best Current Practises kring hantering av molntjänster
 • Framtagning av referensarkitekturer
 • Lösningsarkitektur och design för applikationer
 • Konfigurering av stödjande tjänster i Azure, AWS och GCP
 • Infrastructure as Code

I begreppet "Infrastructure as Code" arbetar vi i sin tur med följande tekniker:

 • Utveckling av avancerade PowerShell skript
 • Utveckling av JSON templates för Azure
 • Utveckling av JSON/YAML templates för AWS
 • Utveckling av YAML templates för GCP
 • Utveckling av Terraform templates